XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
5-7.05.2016 r. Kielce

Formularz rejestracyjny jest nieaktywny.
Rejestracja zakończyła się dnia 2016-04-25 o godzinie 17:59